privacy policy

Privacyverklaring
Swaghoven Behang- en Schilderwerk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan Swaghoven Behang- en Schilderwerk wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De aan Swaghoven Behangen Schilderwerk verstrekte gegevens worden alleen gevraagd en gebruikt om aan diensten waar om wordt gevraagd te kunnen verlenen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Swaghoven Behang- en Schilderwerk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Swaghoven Behang- en Schilderwerk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Swaghoven Behang- en Schilderwerk verstrekt. Swaghoven Behang- en Schilderwerk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres

Waarom Swaghoven Behang- en Schilderwerk jouw gegevens nodig heeft
Swaghoven Behang- en Schilderwerk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Swaghoven Behang- en Schilderwerk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard
Swaghoven Behang- en Schilderwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst van opdracht met u tot stand komt.

Delen met anderen: alleen wanneer noodzakelijk
Uw persoonsgegevens zijn privacygevoelig en daarom in beginsel alleen voor intern gebruik en voor het hiervoor omschreven doel. Swaghoven Behang- en Schilderwerk verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of anderszins voor commercieel gebruik aan derden verstrekt. Door Swaghoven Behang- en Schilderwerk een e-mail te sturen kunt u verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen.

Analyseren van websitebezoek
Op de website van Swaghoven Behang- en Schilderwerk kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Swaghoven Behang- en Schilderwerk kan deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies
Om de werking van een website te verbeteren kunnen cookies worden gebruikt. Ook bij deze website kunnen cookies worden gebruikt om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke gegevens, zoals uw naam of e-mailadres. Door gebruik te maken van cookies kunnen we op externe websites advertenties tonen die voor u relevant kunnen zijn. Wij gebruiken hiervoor dan advertentienetwerken van derden, zoals Google AdWords. Externe websites die zich in het netwerk van derde partijen bevinden kunnen ook cookies gebruiken om informatie in te winnen. Swaghoven Behang- en Schilderwerk heeft hier geen zeggenschap over. Om hier meer informatie over te krijgen dient u het privacybeleid van deze derden te raadplegen. Het privacybeleid van Swaghoven Behang- en Schilderwerk is hierop niet van toepassing. Wanneer u verder navigeert dan de homepage van deze website gaan wij ervan uit dat u cookies accepteert en ons toestemming verleent voor het plaatsen van cookies en die van derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fredswaghoven.nl. Swaghoven Behang- en Schilderwerk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen
Swaghoven Behang- en Schilderwerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Swaghoven Behang- en Schilderwerk via info@johnswaghoven.nl.

Klachten over gegevensverwerking
Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kan je deze altijd bij ons indienen. Wanneer deze klacht naar jouw mening niet afdoende door Swaghoven Behang- en Schilderwerk is opgelost, heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacybeleid
Swaghoven Behang- en Schilderwerk behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde persoonsgegevens verwerken, dan brengen wij de betreffende personen daarvan per e-mail op de hoogte.